TERMINOLOGIE

A / R

A / R je číselné označení přiřazené radiálnímu průtoku skříně, aby bylo možné rozlišit relativní objemovou kapacitu průtoku skříně. A / R má jednotky délky (palce nebo cm) na základě popisu „A“ přes „R“. Je třeba dbát pozor na to, aby hodnoty A / R byly porovnávány pouze v rámci jedné rodiny skříní. 0,86 A / R GT28R a 0,85 A / R GT40 mají velmi rozdílné průtokové kapacity. Termín A / R je odvozen od:

Q = objemový průtok
A = plocha průřezu vstupu skříně
R = poloměr ke středu dané plochy
V = tangenciální složka rychlosti
Q = A x V (kde V = K (průtoková konstanta) / R)
Q = A x K / R
Q = K x A / R

Protože K je konstanta, pak A / R definuje průtokovou kapacitu v rámci stejné rodiny.

A/R u dmychadlových skříní – změna A/R u kompresorových skříní má pouze velmi malý vliv na výkon, nicméně obecně jsou skříně s velkým A/R používány pro optimalizování výkonu u nízkovýkonných aplikací, zatímco skříně s malým A/R jsou používány pro vysokovýkonné aplikace. Typicky zde nejsou dostupné dmychadlové skříně s různým A/R.

A/R u turbínové skříně – výkon turbínové části je naopak hodně ovlivnitelný změnou A/R skříně, zde se A/R používá k nastavení průtoku turbíny. Použitím menšího A/R se zvýší rychlost výfukových plynů proudících na turbínové kolo, což způsobí, že se kolo bude otáčet rychleji při nižších otáčkách motoru a to zajistí rychlejší náběh turbodmychadla. Zároveň to také zvýší protitlak výfuku a sníží maximální výkon při vyšších otáčkách. Naopak použitím většího A/R se sníží rychlost proudění výfukových plynů a tím způsobí pozdější rozběh turba, nižší protitlak ale poskytne vyšší výkon ve vyšších otáčkách. Při rozhodování mezi možnostmi A/R je třeba vidět věci reálně a použít skříň odpovídající našim požadavkům.


Choke line

Úroveň na právě straně kompresorové mapy, která je pro turbo limitem průtoku (= turbo se začne dusit = choke). Určení správné velikosti turbodmychadla je důležité, aby se zabránilo provozování turbodmychadla za touto hranicí. Když je zde turbodmychadlo provozováno, tak se dramaticky zvyšuje jeho rychlost, zatímco jeho účinnost se snižuje (kvůli moc vysoké teplotě na dmychadlové straně). Kromě toho je v ohrožení životnost turba kvůli vysokému zatížení.


CHRA (ložiskový uzel)

CHRA je v podstatě turbodmychadlo bez dmychadlové a turbínové skříně.


Seříznuté turbínové kolo

Pokud je výstup turbínového kola upraven v úhlu, tak říkáme, že je kolo seříznuto. Seříznutí způsobuje malý nárust v možném množství průtoku výfukových spalin, ale na druhé straně výrazně snižuje účinnost turbodmychadla. Toto snížení způsobí, že k určitému stupni plnícího tlaku přijde až při vyšších otáčkách (zvětšení tzv. „turbo díry“). Pro vysokovýkonné aplikace by nikdy nemělo být použito seříznuté turbínové kolo. Všechny turba Garrett GT používají neoříznutá turbínová kola.


Upravené proudění vzduchu

Při vykreslení aktuálních údajů o průtoku vzduchu na kompresorové mapě musí být průtok korigován tak, aby zohledňoval různé atmosférické podmínky, které ovlivňují hustotu vzduchu.

Příklad:
Teplota vzduchu (Air Temp) – 60 ° F
Barometrický tlak (Baro) – 14,7 psi
Spotřeba vzduchu motoru (Actual Flow) = 50 lb / min
Upravený průtok = Acutal Flow * SQR ([Air Temp + 460] / 545) / Baro / 13,95
Upravený průtok = 50 * SQR ([60 + 460] / 545) / (14,7 / 13,95) = 46,3 lb / min


Vrstevnice účinnosti

Tyto vrstevnice znázorňují účinnost dmychadlové skříně. Při dimenzování turbodmychadla je důležité zachovat požadovanou úroveň účinnosti


Free-float turbodmychadlo

Turbo bez regulace nemá obtokovou klapku, proto nemůže ovládat přetlak. U vysokovýkonných aplikací je obvykle nutné montovat externí wastegate.


GT

Označení GT označuje nejmodernější turbodmychadla Garrettu. Série GT používá upravená ložiska a moderní aerodynamiku dmychadlových a turbínových kol. Tato nová kompresorová a turbínová kola představují obrovské zvýšení účinnosti oproti starým výrobkům T2, T3, T3 / T4, T04. Výsledkem je zvýšená odolnost, vyšší plnící tlak a větší výkon motoru než u starší produktové řady T.


On-Center Turbine Housings

Jde o zastaralý typ turbínové skříně se vstupem na středu – vstup je v ose otáčení místo tangenciálního (tečnového) umístění. Použití středové turbínové skříně výrazně snižuje účinnost turbíny. To má za následek větší prodlevu při náběhu, větší zpětný tlak, nižší objemovou účinnost motoru a menší výkon motoru. V OEM aplikacích Garrett tyto skříně nenajdete.


Pressure ratio

Poměr absolutního výstupního tlaku dělený absolutním vstupním tlakem

Příklad:
Tlak v sacím potrubí (Boost) = 12 psi
Tlaková ztráta na mezichladiči (DPIntercooler) = 2 psi
Tlaková ztráta na vzduchovém filtru (DPAirFilter) = 0,5 psi
Atmosférický tlak (Atmos) = 14,7 psi na hladině moře

PR = (Boost + DPIntercooler+ Atmos) / (Atmos-DPAir Filter)
PR = (12 + 2 + 14.7) / (14.7 -.5) = 2.02


Surge line

Oblast na levé straně kompresorové mapy je oblastí nestabiliy průtoku, zpravidla způsobené přílišným odporem na vstupu do dmychadlové skříně. Velikost turbodmychadla by měla být dimenzována tak, aby motor nepracoval v tomto rozsahu po delší dobu – jinak může dojít k selhání ložisek.


Trim

Trim je poměr ploch používaný k popisu jak turbínových tak kompresorových kol. Čím větší trim, tím větším množstvím vzduchu/výfukových plynů přes něj můžeme pustit. Trim se počítá za použití průměrů na vstupu a výstupu daného kola.

Příklad:
Průměr na vstupu = 88 mm
Průměr na výstupu = 117,5 mm
Trim = vstup2 / výstup2
Trim = 882 / 117,52 = 56 Trim


Wastegate

Turbodmychadlo s wastegate má v sobě zařízení, které omezuje maximální plnící tlak. Wastegate sestává z podtlakové regulace napojené na ventil uvnitř turbínové skříně. Napojením regulace na plnící tlak může turbo regulovat maximální plnící tlak. Výsledkem je zvýšení životnosti, rychlejší náběh turbodmychadla a možnost nastavit maximální plnící tlak.


 

Začít chat
1
Přidáme tomu trochu šťávy? #GotBoost 🔝
Jdeme na to! Pokud se před tím potřebujete na něco zeptat, napište nám sem 👇 Rychle to spolu vyřešíme 🤝

Nebo rovnou volejte 📞 +420 222 265 475