Vniknutí cizího tělesa do pracovního prostoru turbodmychadla

Pokud i ten nejmenší cizí předmět přichází do styku s kompresorovým nebo turbínovým kolem, může
následovat katastrofické selhání turbodmychadla.

Co je to cizí předmět a co to způsobuje?
Cizí předmět je jakýkoli předmět, který vstupuje do turbodmychadla přes vstupní otvor pro přívod vzduchu nebo vstupní výfukový otvor. Když cizí objekt vstoupí do turbodmychadla, jeho výkon bude velmi rychle ovlivněn.

Projevy poškození cizím předmětem:
 negativní hlukové projevy – pískání (vniknutím cizího tělesa do prostoru turbínové či dmychadlové skříně dojde k rozladění optimálního stavu rotačního soustrojí)
 ztráta výkonu (postupně dochází ke zvětšení vůlí ložiskového uzlu, úniku oleje)

Jak zabránit selhání turbodmychadla způsobené cizím předmětem:
 ujistěte se, že vzduchové hadice jsou bez jakýchkoliv volných předmětů
 zkontrolujte, zda vzduchové hadice jsou neporušené a zda jsou v dobrém provozním stavu
 zajistěte, aby v nich nezůstaly žádné zbytky z předchozího poškození turbodmychadla
 použijte novou sadu těsnění, pomůžete zabránit rozpadu těsnění a také zajistit dokonalé utěsnění
 nezapomeňte na nový spojovací materiál s dostatečnou mechanickou a tepelnou odolností.

UPOZORNĚNÍ :
Nikdy nepokračujte v provozu turbodmychadla s poškozenými lopatkami, jelikož bude
ovlivněna rovnováha rotoru, což by mohlo mít vliv na jeho životnost a finanční náročnost opravy.
U moderních turbodmychadel nedochází díky vniknutí cizího tělesa pouze k poškození např. turbínového kola, ale rovněž i natáčecích lopatek a sekundárně pak může dojít i k poškození regulace
v podtlakovém či elektromechanickém provedení.

Poškozené dmychadlové kolo vniknutím cizího tělesa

Poškozené turbínové kolo vniknutím cizího tělesa

Začít chat
1
Přidáme tomu trochu šťávy? #GotBoost 🔝
Jdeme na to! Pokud se před tím potřebujete na něco zeptat, napište nám sem 👇 Rychle to spolu vyřešíme 🤝

Nebo rovnou volejte 📞 +420 222 265 475