CO JE A/R TURBÍNY?

A/R je geometrická veličina popisující vlastnost dmychadlové nebo turbínové skříně.

 

A/R dmychadlové části

Dmychadlové skříně s vyšším A/R jsou typicky využívané v low-boost aplikacích, zatímco v high-boost aplikacích většinou najdeme dmychadlové skříně s nižšším A/R.

A/R turbínové části


A / R

A / R je číselné označení přiřazené radiálnímu průtoku skříně, aby bylo možné rozlišit relativní objemovou kapacitu průtoku skříně. A / R má jednotky délky (palce nebo cm) na základě popisu „A“ přes „R“. Je třeba dbát pozor na to, aby hodnoty A / R byly porovnávány pouze v rámci jedné rodiny skříní. 0,86 A / R GT28R a 0,85 A / R GT40 mají velmi rozdílné průtokové kapacity.

Termín A / R je odvozen od:

Q = objemový průtok
A = plocha průřezu vstupu skříně
R = poloměr ke středu dané plochy
V = tangenciální složka rychlosti
Q = A x V (kde V = K (průtoková konstanta) / R)
Q = A x K / R
Q = K x A / R

Protože K je konstanta, pak A / R definuje průtokovou kapacitu v rámci stejné rodiny.

A/R u dmychadlových skříní – změna A/R u kompresorových skříní má pouze velmi malý vliv na výkon, nicméně obecně jsou skříně s velkým A/R používány pro optimalizování výkonu u nízkovýkonných aplikací, zatímco skříně s malým A/R jsou používány pro vysokovýkonné aplikace. Typicky zde nejsou dostupné dmychadlové skříně s různým A/R.

A/R u turbínové skříně – výkon turbínové části je naopak hodně ovlivnitelný změnou A/R skříně, zde se A/R používá k nastavení průtoku turbíny. Použitím menšího A/R se zvýší rychlost výfukových plynů proudících na turbínové kolo, což způsobí, že se kolo bude otáčet rychleji při nižších otáčkách motoru a to zajistí rychlejší náběh turbodmychadla. Zároveň to také zvýší protitlak výfuku a sníží maximální výkon při vyšších otáčkách. Naopak použitím většího A/R se sníží rychlost proudění výfukových plynů a tím způsobí pozdější rozběh turba, nižší protitlak ale poskytne vyšší výkon ve vyšších otáčkách. Při rozhodování mezi možnostmi A/R je třeba vidět věci reálně a použít skříň odpovídající našim požadavkům.

 

Začít chat
1
Přidáme tomu trochu šťávy? #GotBoost 🔝
Jdeme na to! Pokud se před tím potřebujete na něco zeptat, napište nám sem 👇 Rychle to spolu vyřešíme 🤝

Nebo rovnou volejte 📞 +420 222 265 475